Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: shop@tanisprzetmedyczny.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Łomżyńska 48 A , 85-863 Bydgoszcz , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, oprócz kosztów dostawy - o ile zamówienie zostało wysłane. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje produkt leczniczy w rozumieniu prawa farmaceutycznego - wydawany bez przepisu lekarza

Art. 3.1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Przepisów ustawy nie stosuje się do umów:

7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

Dodatkowe informacje

Według Art. 96 ust. 7 "Prawo Farmaceutyczne" Produkty Lecznicze i Wyroby Medyczne nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem tych, których dotyczy wada jakościowa, niewłaściwe ich wydanie lub sfałszowanie produktu leczniczego. Towar, który został wykonany na indywidualne zamówienie - nie podlega zwrotowi. 

W przypadku wymiany towaru, niewłaściwego wydania lub wady jakościowej

Należy poinformować sprzedającego telefonicznie lub na adres e-mail:  w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. 

Zwrot sprzętu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, o formie zwrotu decyduje Sprzedawca. 

Zwrot nie obejmuje sprzętu, który nosi ślady użytkowania, bądź zostały oderwane wszelkiego rodzaju naklejki oraz metki, sprzęt został uszkodzony lub wykonany na indywidualne zamówienie, uszkodzono opakowanie niezbędne do dalszej odsprzedaży. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

W przypadku zaistnienia wady sprzętu lub uznania reklamacji Sprzedawca pokrywa koszty wysyłki. 

W przypadku wymiany lub odrzucenia reklamacji Konsument pokrywa koszty wysyłki. 

Sprzedawca w momencie przyjęcia zwrotu, zobowiązany jest zwrócić środki na konto bankowe konsumenta w ciągu 14 dni kalendarzowych lub wymienić towar.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: shop@tanisprzetmedyczny.pl lub drogą pocztową na adres Łomżyńska 48 A , 85-863 Bydgoszcz.

Wadliwy towar należy wysłać na adres: Łomżyńska 48 A , 85-863 Bydgoszcz

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl